Polityka bezpieczeństwa

Dane osobowe

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE. L. 2016.119.1), dalej RODO, informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma KLIMAT PIOTR MILCUSZEK z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju, 44-337 przy ul. Długosza 20, zwana dalej Administratorem. Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

2. Administrator Danych nie wyznaczył Inspektora Danych Osobowych. Osobą kontaktową jest pełnomocnik ds. ochrony danych. Wszelkie kwestie dotyczące danych osobowych można kierować na e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., adres siedziby wskazany w ust. 1 lub tel.+48 501 678 528.

3. Pani/Pana dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1a i art. 6 ust.1 b RODO przetwarzane będą w celu realizacji procesu odpowiedzi na pytania przesłane poprzez stronę www.klimat.biz.pl oraz w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby której dane dotyczą przed zawarciem umowy.

4. Podanie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia umowy, w przypadku niepodania danych niemożliwe jest zawarcie umowy.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu realizacji warunków umowy lub zakończenia współpracy lub do czasu cofnięcia przez Pana/Panią zgody i tylko w zakresie w jakim udzielono zgody i nie dłużej niż 5 lat w celu przyszłych dokumentacji wykonanych umów i rozliczeń.

6. Posiada Pani/Pan prawo do:

 • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
 • przenoszenia danych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

6. Przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.

7. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu.

Klimatyzacja

 • Sprzedaż
 • Instalacja
 • Serwis

Wentylacja

 • Centrale wentylacyjne 
 • Rekuperatory
 • Wentylatory nagrzewnice 
 • Kurtyny powietrze

Lodowiska

 • Lodowiska stałe
 • Lodowiska sezonowe
 • Instalacje mroźnicze
 • Agregaty

Realizacje

 • Klimatyzacje
 • Wentylacje
 • Lodowiska

O nas

 • Kim jesteśmy
 • Referencje
 • Kontakt

Log in